Sermon Message Speaker Date            Video       

# 1 Unshakable--Rev 1:1-3; Matthew 24:4-14

Senior Pastor John Musil

           

#2 Unshakable--Grace and Peave Rev. 1

Senior Pastor John Musil

           

# 3 He said, "Unshakable--Lost Love Ephesus Revelation 2:1-7"

Senior Pastor John Musil

           

# 4 Unshakable--Persecuted Smyrna

Senior Pastor John Musil

           

#5 Unshakable--Compromising Pergamum

Senior Pastor John Musil

           

#6 Unshakable--Corrupted Thyatira

Senior Pastor John Musil

           

#7 Unshakable--Complacent Sardis

Senior Pastor John Musil

           

#8 Unshakable--Missionary Philadelphia

Senior Pastor John Musil

           

#9 Unshakable--End Times Laodicea

Senior Pastor John Musil

           

#10 The Unshakable Church

Senior Pastor John Musil

           

#11 The Seven Church Mandate

Senior Pastor John Musil

           

#12 The Seven Angels of the Seven Churches

Senior Pastor John Musil

           
Return To Sermon Page